csütörtök, július 18, 2019

Következő tanfolyam indul:

3 nap, 23 óra, 53 perc a kezdésig Személygépkocsi, Moped, Motorkerékpár (07.22)

Tanfolyami előírások

Kétkerekűek - Moped

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

MOPED (AM) kategória

Ismertetése 

Olyan két-​, há­rom-​ vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

Bővebben: Kétkerekűek - Moped

 

Kétkerekűek - "A1"

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

"A1" kategória

Is­mer­te­tése

A 125 cm3 hen­ger­űr­tar­tal­mat és a 11 kW-​os tel­je­sít­ményt meg nem ha­ladó haj­tó­mo­tor­ral el­lá­tott mo­tor­ke­rék­pár.

Bővebben: Kétkerekűek - "A1"

   

Kétkerekűek - "A2"

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

"A2" kategória

Is­mer­te­tése

Leg­fel­jebb 35 kW tel­je­sít­mé­nyű és 0,2 kW/kg tel­je­sít­mény/sa­ját tö­meg arányt meg nem ha­ladó mo­tor­ke­rék­pár.

Bővebben: Kétkerekűek - "A2"

   

Kétkerekűek - "A"

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

"A" korlátlan kategória

Is­mer­te­tése

Min­den­ fajta mo­tor­ke­rék­pár, súly-​ és mé­ret­kor­lá­to­zás nél­kül.

Bővebben: Kétkerekűek - "A"

   

Személygépkocsi - "B"

IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook

Személygépkocsi (B kategória)

Is­mer­te­tése

a) A 3500 kg-​ot meg nem ha­ladó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­megű gép­ko­csi, amely­ben a ve­ze­tő­ülé­sen kí­vül leg­fel­jebb nyolc ál­landó ülő­hely van.

b) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg nem ha­ladó (könnyű) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 4250 kg.

c) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó (ne­héz) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény, fel­téve, hogy a pót­ko­csi meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­mege nem ha­ladja meg a von­tató jármű sa­ját tö­me­gét. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 3500 kg.

Bővebben: Személygépkocsi - "B"

   

1. oldal / 3

Online felhasználó

Oldalainkat 20 vendég böngészi

Névnap

Ma 2019. július 18., csütörtök, Frigyes napja van. Holnap Emília napja lesz.

Hírek röviden

Már szervezzük érvényes  "B"  kategóriával rendelkezőknek a gyorsított  "A1"  kategóriás motoros tanfolyamot! Váltós és Automata váltós kivitelben!