2020-02-20
   
Betűméret

 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Az is­ko­la­ve­zető a tan­tárgy fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól men­te­síti azo­kat a ta­nu­ló­kat, akik az alább fel­so­rolt ké­pe­sí­té­sek va­la­me­lyi­ké­vel ren­del­kez­nek.

Bár­mely egye­te­men, fő­is­ko­lán szer­zett

  • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés­mér­nöki vagy üzem­mér­nöki ok­le­vél,
  • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés mér­nök­ta­nári ok­le­vél,
  • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés üzem­mér­nöki mű­szaki ta­nári ok­le­vél,
  • szak­irá­nyú mű­szaki ok­ta­tói ok­le­vél.

ADR veszélyes áruk közúti szállításához

Ismertetése:


Minden olyan anyag, kész és félkész termék, amelynek közúti szállítása az emberre, a környezetre káros, vagy veszélyt jelenthet, csak bizonyos feltételek teljesítése esetén továbbítható. A veszélyes anyagok, tárgyak közúti szállításának feltételeit a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) tartalmazza.

Személyi feltételként meghatározza, hogy veszélyes árut továbbító járművet csak olyan személy vezethet aki a szállítási módnak megfelelő és érvényes oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 189 vendég és 0 tag böngészi